Obsah stránky

 

Dopravní automobil DA - L 1 Z FORD TRANSIT 4x2 je zásahový požární automobil určený pro přepravu jednotky požární ochrany a slouží k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod a při mimořádných událostech a živelných pohromách v průmyslových závodech, obcích a menších městech. Dopravní automobil může být doplněn o přívěs pro hašení se skříňovou nástavbou.

Dopravní automobil byl zakoupen za podpory dotací z MV a JHM Kraje v roce 2016.

Vybavení zásahového vozidla:

 • vozidlová radiostanice + ruční radiostanice
 • požární světlomety s magnetem
 • ruční svítilny SURVIVOR
 • lékárnička velikosti III
 • přenosný hasící přístroj CO2
 • přenosný hasící přístroj práškový
 • ruční vyprošťovací nástroj
 • jednorázové lékařské rukavice
 • řezák na bezpečnostní pásy
 • vytyčovací červenobílá páska

Přívěsný zásahový vozík - vybavení:

 • Hadice B 75
 • Hadice C 52
 • Proudnice Tajfun
 • Trhací hák
 • Úklidové prostředky
 • Sada na nebezpečný hmyz+ vysavač STIHL
 • Motorové kalové čerpadlo+savice 5m
 • Elektrické kalové čerpadlo
 • Elektrocentrála Heron 6kw 220 -380  + prodlužovaci kabel 25m
 • Osvětlovací stožár 3 m
 • 3 dílný hliníkový žebřík 10metru dosah
 • Vyprošťovací univerzální nástroj VRVN 1
 • Sorbent a hasící prostředky
 • Hydrantový nástavec

Patička stránky