Obsah stránky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka v obci Hlubočany byla zřízena ke dni 5.9.2008. Počet členů jednotky bylo 12 hasičů. 

  • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči). Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.
  • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu
  • Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.

Členové JSDH:

 Pěnčík Zbyšek    -  velitel jednotky

Dvořáček Pavel   - velitel družstva

Celý Marek           - strojník

Štěpánek Martin - strojník

Štébl Pavel           - hasič

Slovák Lukáš        - hasič

Slovák Martin      - hasič

Pazdera Jan          - hasič

Pintrava Roman  - hasič

Celá Miluše     - hasič

Šnapková Helena- hasič

Patička stránky