Obsah stránky

Vítejte

Hlubočany jsou obcí ležící 5 km jižně od okresního města Vyškov. Obec se rozkládá podél protáhlé návsi, kterou ovlivňuje Hlubočanský potok přitékající od Manerova, ústící cca 2km pod obcí do Rostěnického potoka.  Od jižního okraje obce se rozprostírá ovocný sad a východně od obce je malý les. Východním směrem nedaleko Hlubočan se zvedají zalesněné stráně kopců Orlovické vrchoviny. První písemná zmínka pochází z roku 1141 a název obce vznikl podle hluboce zaříznutého údolí potoka.  Osada Terešov je místní část obce Hlubočany a leží 6 km jižně od Vyškova. Terešov byl založen koncem 17. století jako dominikální ves a název je odvozen od majitelů velkostatku Kořenských z Terešova. 

Obec Hlubočany byla až do druhé světové války součástí německého ostrůvku na okrese Vyškov. Po válce byli Němci z Hlubočan vystěhováni a obec byla nově osídlena českými rodinami. Dnes je obec součástí mikroregionu Větrník. Katastrální výměra obce činí 8,05 km2 a k 31.12.2021 zde žilo 518 obyvatel. V Hlubočanech je několik podnikatelských subjektů zaměřených převážně na služby – pneuservis, autoservis, truhlářství, prodejna potravin a pohostinství. V obci je také fungující mateřská škola a základní škola 1. stupně.

Nachází se zde kaple svatého Floriána stojící na místě původní barokní rotundové kaple postavená v roce 1935 pod vedením architekta Dr. Josefa Schuriuse z Hlubočan. Dále se dochovalo několik domů, jež představují hanáckou lidovou architekturu 19. století. Nejzajímavější je patrně rolnická usedlost č. p. 11, která je zapsána v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

V obci je sportovní areál s multifunkčním a dětským hřištěm, v letním období je v areálu v provozu kiosek s občerstvením. Dlouholetou tradici má oddíl stolního tenisu. Na zatravněném prostranství v centru obce se konávají sportovní, kulturní a společenské akce místních spolků. Pro konání kulturních akcí je možné využívat sál, který se nachází v budově obecního úřadu a pohostinství. Společenské centrum v místní části Terešov je využíváno k rodinným oslavám a společenským akcím. Přes obec prochází červená turistická značka ze Skalice nad Svitavou až do Starého města u Uherského hradiště. Její označník stojí u hlavní křižovatky naproti kaple svatého Floriána.