Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 17.6.2024

Od: 17. červen 2024 19:00, Do: 17. červen 2024 20:00 // OBECNÍ ÚŘAD

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 17.6.2024 v 19:00 v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Vodovody a kanalizace Vyškov – Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SPP/002/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
 5. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Hlubočany za rok 2023
 6. Schválení účetní závěrky Obce Hlubočany za rok 2023
 7. Schválení závěrečného účtu Obce Hlubočany za rok 2023
 8. Záměr pronájmu části pozemku par. č. 71/2 o výměře 30m2
 9. Nákup pozemku par. č. 2720 o výměře 21001 m2
 10. Oprava komunikace Hlubočany – Terešov
 11. Směrnice č. 1/2024 – Jednací řád zastupitelstva Obce Hlubočany
 12. Zprávy předsedů komisí a výborů
 13. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky