Obsah stránky

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany

Od: 25. listopad 2020 17:00, Do: 25. listopad 2020 20:00 // OBECNÍ ÚŘAD

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020 v 17:00 ve velkém sále kulturního domu obce Hlubočany.

Text // Obec Hlubočany


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany v rozsahu měněných částí je k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. na odboru územního plánování a rozvoje městského úřadu Vyškov (4. patro) a na obecním úřadě Hlubočany od středy 16. září 2020 do středy 2. prosince 2020. Ke konzultaci doporučujeme využít úřední hodiny.

Patička stránky