Obsah stránky

Pronájem sálu KD Hlubočany
spolkům v obci společenská, zájmová a sportovní setkání občanů        0,- Kč/akce
občanům Hlubočan rodinná setkání, oslavy, apod.  1500,- Kč/akce
občanům jiných obcí, firmám rodinná setkání, oslavy, apod.  3000,- Kč/akce
Pronájem SC Terešov
spolkům v obci společenská, zájmová a sportovní setkání občanů        0,- Kč/akce
občanům Hlubočan rodinná setkání, oslavy, apod.  1500,- Kč/akce
občanům jiných obcí, firmám rodinná setkání, oslavy, apod.  3000,- Kč/akce
Pronájem malého sálu KD Hlubočany
spolkům v obci společenská, zájmová a sportovní setkání občanů        0,- Kč/akce
občanům Hlubočan rodinná setkání, oslavy, apod.    500,- Kč/akce
občanům jiných obcí, firmám rodinná setkání, oslavy, apod.  1000,- Kč/akce
Pronájem přísálí KD Hlubočany
spolkům v obci společenská, zájmová a sportovní setkání občanů       0,- Kč/akce
občanům Hlubočan rodinná setkání, oslavy, apod.   500,- Kč/akce
občanům jiných obcí, firmám rodinná setkání, oslavy, apod. 1000,- Kč/akce

K pronájmu společenského centra v Terešově (budova staré školy) budou v topné sezóně připočteny náklady na elektřinu podle skutečné spotřeby 8 Kč/kWh. Náklady na elektřinu nebudou účtovány spolkům v obci. Správce budovy - Jiří Gottvald tel. 604 588 605.

 

Vložený dokument

Ceník pronájmu obecních prostor - KD a SC Terešov docx docx 14 kB

Patička stránky