Obsah stránky

P

 

Pronájem sálu KD

spolkům v obci

společenská, zájmová a sportovní setkání občanů

       0,- Kč/akce

občanům Hlubočan

rodinná setkání, oslavy, apod.

1000,-Kč/akce

občanům z jiných obcí, firmám

rodinná setkání, oslavy, apod.

1500,-Kč/akce

 

Pronájem malého sálu KD

spolkům v obci

společenská, zájmová a sportovní setkání občanů

       0,- Kč/akce

občanům Hlubočan

rodinná setkání, oslavy, apod.

    300,-Kč/akce

občanům z jiných obcí, firmám

rodinná setkání, oslavy, apod.

    500,-Kč/akce

 

Pronájem přísálí KD

spolkům v obci

společenská, zájmová a sportovní setkání občanů

       0,- Kč/akce

občanům Hlubočan

rodinná setkání, oslavy, apod.

   300,-Kč/akce

občanům z jiných obcí, firmám

rodinná setkání, oslavy, apod.

   500,-Kč/akce

 

Pronájem společenského centra Terešov – celá budova

spolkům v obci

společenská, zájmová a sportovní setkání občanů

       0,- Kč/akce

občanům Hlubočan

rodinná setkání, oslavy, apod.

 1000,-Kč/akce

občanům z jiných obcí, firmám

rodinná setkání, oslavy, apod.

 1500,-Kč/akce

 

Pronájem společenského centra Terešov – 1. nebo 2.patro

spolkům v obci

společenská, zájmová a sportovní setkání občanů

       0,- Kč/akce

občanům Hlubočan

rodinná setkání, oslavy, apod.

 500,-Kč/akce

občanům z jiných obcí, firmám

rodinná setkání, oslavy, apod.

 800,-Kč/akce

 

Výpůjčky

 

občan Hlubočan

občan jiné obce

ubrus

50,- Kč/kus

50,- Kč/kus

ručník

10,- Kč/kus

10,- Kč/kus

utěrka

10,- Kč/kus

10,- Kč/kus

lůžkoviny

50,- Kč/lůžko

50,- Kč/lůžko

 

Platby za pronájem uhradí nájemce vždy předem na pokladně obce. Informaci o volných termínech poskytuje a záznamy o závazném termínu pronájmu vede pracovník Obecního úřadu Hlubočany, tel. 517 358 921. V případě vzniku škody na majetku obce je tuto povinen nájemce v plné výši uhradit nebo uvést do původního stavu. Předání klíčů od budovy po telefonické domluvě se starostou. K pronájmu společenského centra v Terešově budou v topné sezóně připočteny náklady na elektřinu dle skutečné spotřeby 8 Kč/kWh. Náklady na elektřinu nebudou účtovány spolkům v obci. Správce budovy Veronika Gogová, telefon 608 192 922.

 

 

 

 

 

 

 

Vložený dokument

Žádost o pronájem sálu KD a společenského centra Terešov doc doc 438 kB

Patička stránky