Obsah stránky

Oprava střechy kulturního domu 2021

Projekt OPRAVA STŘECHY KULTURNÍHO DOMU HLUBOČANY byl realizován za přispění prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021 ve výši 250 000 Kč.

Patička stránky