Obsah stránky

Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany

Vyvěšeno: od 16.09.2020 do 26.05.2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky


Soubor ke stažení

Název Soubor Velikost
Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pdf pdf 429 kB

Další přílohy

Název Soubor Velikost
1_Textová část_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 169 kB
2_Výkres základního členění území_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 8 MB
3_Hlavní výkres_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 17 MB
4_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 8 MB
5_Výkres základního členění území_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 323 kB
6_Hlavní výkres_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 570 kB
7_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 270 kB
8_Textová část odůvodnění_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 611 kB
9_Textová část_srovnávací znění_ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 431 kB
10_Výkres širších vztahů_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 6 MB
11_Koordinační výkres_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 680 kB
12_Výkres technické infrastruktury_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 532 kB
13_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_změna č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 250 kB
14_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_ÚP Hlubočany_předpokládaný stav po vydání změny.pdf pdf pdf 540 kB
VV_Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Hlubočany.pdf pdf pdf 228 kB

Patička stránky