Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva obce 4.7.2024

čtvrtek, 27. červen 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 4.7.2024 v 19:00 v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

  1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
  2. Schválení programu
  3. Zpráva starosty obce
  4. Nákup pozemku par. č. 2720 o výměře 21001 m2
  5. Smlouva o pronájmu části pozemku par. č. 71/2 o výměře 30m2
  6. OZV – zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019
  7. Zprávy předsedů komisí a výborů
  8. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky