Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 27.2.2024

sobota, 19. únor 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 27.2.2024 v 19:00 v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

1.Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

2.Schválení programu

3.Zpráva starosty obce

4.Výsledky inventarizace majetku Obce Hlubočany za rok 2024

5.Delegování zástupce obce a náhradníka k zastupování obce na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. konaných v průběhu roku 2024.

6.Delegování zástupce obce a náhradníka k zastupování obce na valných hromadách společnosti Respono a.s. konaných v průběhu roku 2024

7.Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330090291/001-ADS

8.Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330082406/001 -ADS

9.Darovací smlouva – Obec Kučerov

10.Smlouva o dodání bezdrátového rozhlasu – BÁRTEK ROZHLASY s.r.o.

11.Podnět na pořízení změny platných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

12.Záměr prodeje části pozemku par. č. 72/1 o velikosti 4 m2

13.Záměr prodeje části pozemku par. č. 1696/4 o velikosti 55 m2

14.XXXII. Rally Vyškov

15.SC Terešov- tepelné čerpadlo, automatizace a řízení vytápění

16.Pódium/altán pod lipami před pohostinstvím

17.Zprávy předsedů komisí a výborů

              18. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky