Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 21.2.2023

pondělí, 13. únor 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 21. února 2023 v 19:00 hodin v sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Výsledky inventarizace majetku Obce Hlubočany za rok 2022
 5. Delegování zástupce obce a náhradníka k zastupování obce na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. konaných v průběhu roku 2023.
 6. Delegování zástupce obce a náhradníka k zastupování obce na valných hromadách společnosti Respono a.s. konaných v průběhu roku 2023
 7. Smlouva o příspěvku spolufinancování sítě sociálních služeb Město Vyškov
 8. Žádost o odkoupení pozemku p.č.48, k.ú. Hlubočany
 9. Žádost o odkoupení pozemku p.č.727/1, k.ú. Hlubočany
 10. Rozvojový strategický dokument Obce Hlubočany - aktualizace
 11. Výběr dodavatele: Cukrovarská cyklostezka – Vyškov – Kozlany – část Hlubočany I.
 12. Zprávy předsedů komisí a výborů
 13. Diskuse

Patička stránky