Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 15.5.2023

pátek, 05. květen 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 15.5. 2023 v 19:00 hodin v malém sále KD v Hlubočanech

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 262 000 Kč, dotační program „ Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023“
 5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 48 000 Kč, dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023“
 6. Kupní smlouva – prodej pozemku par. č. 14/1 o výměře 84 m2 za cenu 300 Kč/m2(nové par.č. 14/12, 14/13, st.2947)
 7. Výběr dodavatele veřejné zakázky „ Dětské hřiště Hlubočany“
 8. Výběr dodavatele veřejné zakázky „ Zavedení energetického managementu obce Hlubočany“
 9. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava technického zázemí multifunkčního hřiště“
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330077110/001-ADS
 11. Zprávy předsedů komisí a výborů
 12. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky