Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 15.4.2024

pátek, 05. duben 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 15.4.2024 v 19:00 v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Modernizace sálu KD – dotace z Programu rozvoje venkova ČR, SZIF
 5. Veřejná zakázka Prodejní kiosek č.p. 119 – výběr dodavatele
 6. Kupní smlouva – prodej pozemku par. č. 1631/2 o výměře 55 m2
 7. Kupní smlouva – prodej pozemku par. č. 71/2 o výměře 4 m2
 8. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč – Myslivecký spolek Hlubočany
 9. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč – TJ Sokol Hlubočany z.s.
 10. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč – Český svaz včelařů z.s.
 11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč – Pionýr, z.s.
 12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 000 Kč – SDH Hlubočany
 13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč – Trong Ngu Ha
 14. Zprávy předsedů komisí a výborů
 15. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky