Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 14.12.2022

úterý, 06. prosinec 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 14. prosince 2022 v 19:00 hodin ve velkém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Smlouva o pronájmu části pozemku par. č. 33 o výměře 30m2
 5. Návrh rozpočtu obce Hlubočany na rok 2023
 6. Návrh střednědobého výhledu obce Hlubočany na období 2023 - 2025
 7. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hlubočany na rok 2023
 8. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Hlubočany na období 2023 - 2027
 9. Stanovení termínu inventarizace majetku obce a schválení inventarizační komise
 10. Smlouva o bezúplatném převodu drobného majetku - ZŠ a MŠ Hlubočany
 11. Žádost o koupi pozemku p.č. 139/3
 12. Prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události
 13. Zprávy předsedů komisí a výborů
 14. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky