Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 13.5.2024

pondělí, 06. květen 2024 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13.5.2024 v 19:00 v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

  1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
  2. Schválení programu
  3. Zpráva starosty obce
  4. XXXII. Rally Vyškov – žádost Hanáckého rally klubu v AČR
  5. Bezúplatný převod pozemku par. č. 75/2
  6. Smlouva č. 177/C/5628510111/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
  7. Smlouva o úhradě nákladů a nakládání s odpady tabákových výrobků
  8. Zprávy předsedů komisí a výborů
  9. Diskuse

Patička stránky