Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 13.11.2023

pátek, 03. listopad 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 13.11.2023 v 19:00 hodin v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového obalu
 5. Kupní smlouva – prodej pozemku par.č. 1635/3 o výměře 30 m2
 6. Nájemní smlouva – část pozemků par.č. 75/3, par.č. 75/4 a par.č. 75/5
 7. Obec Kučerov – žádost o spolufinancování stavby chodníku na hřbitově
 8. Záměr pronájmu části pozemku par.č. 692/1 o výměře 295 m2
 9. Záměr prodeje pozemku par. č. 2950 o výměře 10 m2
 10. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Cukrovarská cyklostezka – SWIETELSKY stavební s.r.o.
 11. Kupní smlouva – prodej pozemku par.č. 3004 díl „e“ o výměře 28 m2
 12. Zprávy předsedů komisí a výborů
 13. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky