Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 12.4.2023

úterý, 04. duben 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 12.4. 2023 v 19:00 hodin v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene v celkové výši 36 535 Kč – INFOS ART, spol. s r.o.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Cukrovarská cyklostezka-Vyškov-Kozlany“ – část Hlubočany I
 6. XXXI. Rally Vyškov – žádost Hanácký rally klub v AČR
 7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč – Myslivecký spolek Hlubočany
 8. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč – TJ Sokol Hlubočany
 9. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 000 Kč – Český svaz včelařů z.s.
 10. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 16 000 Kč – Pionýr, z.s.
 11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč – SDH Hlubočany
 12. Žádost MS Hlubočany – umístění mysliveckého zařízení
 13. Záměr pronájmu pozemku par. č. 727/1 o výměře 1707 m2
 14. Zprávy předsedů komisí a výborů
 15. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky