Obsah stránky

Zasedání zastupitelstva 11.12.2023

pondělí, 04. prosinec 2023 // ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 11.12.2023 v 19:00 hodin v malém sále KD v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


Navržený program:

  

 1. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva starosty obce
 4. Nájemní smlouva – část pozemku pozemku par.č. 692/1 o výměře 290 m2
 5. Nájemní smlouva – část pozemku par.č. 64/1 o výměře 800 m2
 6. Kupní smlouva – část pozemku par.č. 1631 o výměře 10 m2
 7. Návrh rozpočtu obce Hlubočany na rok 2024
 8. Návrh střednědobého výhledu obce Hlubočany na období 2024-2026
 9. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hlubočany na rok 2024
 10. Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na období 2024-2028
 11. Stanovení termínu inventarizace majetku obce a inventarizační komise
 12. Předpis na výběr stočného na rok 2024
 13. OZV obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 14. OZV obce o místním poplatku ze psů
 15. OZV zrušení
 16. Rozvojový strategický dokument - aktualizace
 17. Zprávy předsedů komisí a výborů
 18. Diskuse

Vložený dokument z úřední desky

Patička stránky