Obsah stránky

Zápis do MŠ Hlubočany

pondělí, 25. duben 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Zápis do mateřské školy v Hlubočanech pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí 2. května 2022 a úterý 3. května 2022 v průběhu celého dne od 8.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy v Hlubočanech.

Text // Obec Hlubočany


V průběhu zápisu se seznámíte s učitelkami a s prostředím mateřské školy. Další informace týkající se zápisu a přijetí dítěte do školky se dozvíte přímo od učitelek MŠ.

https://zsmshlubocany.webnode.cz/informace-k-zapisu/

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ

Ředitelka mateřské školy Hlubočany, jejíž činnost vykonává Základní školy a Mateřská škola Hlubočany, okres Vyškov, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, tj.28 dětí.

Podmínkou pro přijetí je absolvování stanovených očkování s výjimkou u dětí předškolního věku (děti, které před zahájením docházky dovrší 5 let - u těchto dětí je od 1.9.2017 předškolní vzdělání povinné)

Kritérium č. 1

k předškolnímu vzdělávání jsou vždy přednostně přijímány děti před nástupem školní docházky a děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Hlubočanech.

Kritérium č. 2

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v Hlubočanech

Kritérium č. 3

k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které již mají v MŠ sourozence

Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší 3 let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo pravidelným očkováním. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.

V případě volné kapacity budou přijaty děti, které nemají trvalý pobyt na území Hlubočan, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

 

 

Patička stránky