Obsah stránky

Pozvánka pro všechny majitele nemovitostí v obci Hlubočany a Terešov

čtvrtek, 04. listopad 2021 // ÚŘAD INFORMUJE

Zastupitelstvo Obce Hlubočany zve všechny majitele nemovitostí v obci Hlubočany a Terešov na společné setkání se zástupci a zpracovateli projektové dokumentace, firmy TRASKO Projekce s.r.o., které se koná v úterý 09.11.2021 v 17:00 hod. ve velkém sále KD Hlubočany.

Text // Obec Hlubočany


Na základě zpracované projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP) stavby ,,Odkanalizování obce Hlubočany a místní části Terešov“, žádáme o vstřícnou spolupráci všechny občany, majitele nemovitostí a pozemků v lokalitě, aby nám potvrdili svým podpisem souhlas se  stavbou dle §184a zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona. Tímto souhlasem se rozumí souhlas s výše uvedenou stavbou kanalizace v lokalitě vašeho pozemku a budoucím přepojením vaší stávající splaškové domovní kanalizace na nově plánovanou splaškovou kanalizaci v podobě výhledové přípojky splaškových vod pro váš RD.

Situační výkresy s jednotlivými dotčenými pozemky a RD jsou od 04.11.2021 připravené na Obecním úřadě Hlubočany. Prosíme tedy občany o podpis s datem narození, u firem podpis s razítkempopř. uvedením IČO, kterým potvrdí souhlas se stavbou, jenž bude doložen k projektové dokumentaci DVSP na stavebním úřadě – vodoprávním úřadě OŽP Vyškov pro povolení celé stavby.

Patička stránky