Obsah stránky

Místní poplatky 2022

středa, 19. leden 2022 // ÚŘAD INFORMUJE

Poplatky za odpad, psa a stočné budou vybírány od 24.1.2022 do 31.3.2022 v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem na č. účtu 17029731/0100 (VS=číslo popisné).

Text // Obec Hlubočany


1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Trvale bydlící:      500,- Kč za osobu/rok

Chalupáři:            500,- Kč za budovu/rok, ve které není přihlášená žádná osoba

 

2. Stočné

Trvale bydlící:      160,- Kč za osobu/rok

Chalupáři:            160,- Kč za budovu/rok

Občané, kteří nevyužívají kanalizaci a pouze vyvážejí jímku, doloží doklad o likvidaci odpadních vod za rok 2021.

 

3. Poplatek ze psů

Jeden pes:                                                       90,- Kč

Druhý a každý další pes:                                120,-Kč

Majitelem psa je osoba starší 65 let:               60,- Kč

 

 

Patička stránky